Montering

De fleste varene er tunge og å montere dem kan være både tungt og vanskelig. Vi oppfordrer deg derfor til å ta kontakt med oss for å få pris på montering.

Vær oppmerksom på at du er ansvarlig for enhver skade på produktet som oppstår under montering og som følge av feilmontering. Skader som nevnt over er ikke dekket av garantien.