Assembling

DMVarer tilbyr monteringstjenester for tunge og vanskelige produkter. Det kan være lurt å ta kontakt med dem for å få prisinformasjon og avtale om monteringstjenester.

Når det gjelder montering, er det viktig å være oppmerksom på at du som kunde er ansvarlig for eventuelle skader på produktet som oppstår under monteringsprosessen eller som følge av feilmontering. Dette betyr at forsiktighet og nøyaktighet er avgjørende for å sikre en korrekt montering og unngå skader.

Det kan være lurt å vurdere om du har nødvendig kunnskap og erfaring til å montere produktene selv, eller om det er mer hensiktsmessig å ansette profesjonelle montører for å sikre en riktig og trygg installasjon.

Husk at eventuelle skader som oppstår som følge av feilmontering vanligvis ikke dekkes av garantien. Det er derfor viktig å følge instruksjonene nøye og ta de nødvendige forholdsregler under monteringsprosessen.

Ta kontakt med DMVarer for å få mer informasjon om deres monteringstjenester, priser og eventuelle garantivilkår som gjelder for montering.