Leveringsinformasjon

Takk for informasjonen. Det ser ut til at DMVarer tilbyr fri frakt til Oslo og Oslos nabokommuner, noe som er en flott fordel for kundene i dette området.

Det er viktig å merke seg at levering ikke inkluderer lossing eller bæring av varene fra lastebilen eller varebilen. Selskapet bruker varebiler og lastebiler uten løftelem eller kran, og det er kjøperens ansvar å sørge for lossing fra kjøretøyet.

For å sikre en smidig levering, informerer DMVarer kundene om leveringsdagen 4-7 dager før varene blir utlevert. Dette gir kundene tid til å planlegge mottak av varene og organisere eventuell lossing på riktig måte.

Det er viktig for kundene å være oppmerksomme på denne informasjonen og sørge for å ha nødvendige ressurser og planer på plass for å håndtere lossingen av varene når de ankommer.

Hvis det er behov for spesifikk assistanse med lossing eller bæring, kan det være lurt å undersøke muligheten for å engasjere ekstra mannskap eller utstyr til å håndtere dette. Dette kan bidra til en trygg og effektiv mottakelse av varene.

Det er alltid viktig å kommunisere og avklare eventuelle spørsmål eller bekymringer angående leveringsprosessen med DMVarer for å sikre en vellykket transaksjon og mottakelse av varene.